Ngày và đêm trong rừng Lào

 

Tác giả: Đào Văn Tiến